Zelfcompassie

Het wordt steeds duidelijker dat zelfcompassie een goede aanvulling is op mindfulness meditatie. Mindfulness leert je onbevooroordeeld waarnemen. Een van de belangrijke basisinstellingen daarvoor is acceptatie. Zelfcompassie vult acceptatie aan met een actieve liefdevolle gerichtheid.

Ik leg het uit aan de hand van onze hersenprocessen.

Vanuit de evolutie hebben we hersenen die we gemeen hebben met de reptielen waar vooral de primaire functies zetelen. Dit zijn onze angst- en aanvalshersenen. Als je in de stress zit gaan deze hersenen vooral actief worden. De bloeddruk stijgt. Je wordt beweeglijk. Uit waarnemen vernauwt zich en is gericht op de snelste weg er uit.

Dan hebben we zoogdierhersenen gemeen met onze soortgenoten. Zoogdieren zogen hun jong omdat het jong het anders niet overleeft. Zeker het mensenjong kan zichzelf na de geboorte niet alleen redden. Om te zogen heb je een helpende houding nodig.  Algemener gesteld: Mensen geven graag en ontvangen graag affectie. Primaten vlooien elkaar. Mensen zijn graag met elkaar bezig. Uit onderzoek weten we dat als je mensen (zoogdieren) van liefde onthoudt het niet zeer slecht met je.

Dan is er bij de mens een hersengebied dat evolutionair jong is waar de regiefuncties zitten. Hier kan je afstand nemen van een probleem of situatie, relativeren, denken, beslissen etc.

Wat je graag wilt is een goed evenwicht tussen de verschillende hersenfuncties, maar ook dat we wat meer kunnen vertoeven in de gebieden die ons gelukkig maken. Dit zijn dan vooral de zoogdierhersenen.  Zoals gezegd: in contact met anderen, affectie, communicatie etc.

Kristin Neffe heeft een model bedacht van 3 componenten die samen de zelfcompassie vormen.

Te weten vriendelijkheid voor jezelf, gedeelde menselijkheid en mindfulness. Wat wordt er mee bedoeld?

  • Vriendelijkheid voor onszelf is het leren accepteren wie we zijn. Proberen niet zo hard te oordelen over onszelf. Onszelf leren omarmen als een goede vriend of vriendin.
  • Gedeelde menselijkheid is het fenomeen dat we samen zijn en een (roede) groep vormen. We zijn niet alleen en we hoeven ook niet alleen te zijn (voelen). Echter het is wel zaak dat je er iets voor doet om tot die sociale context te behoren.
  • Mindfulness is de functie die nodig is om te kunnen waarnemen wat er is. Zonder waarneming is er geen vervolgstap en kan je je levenlang in je illusies blijven geloven.

Resumerend: Met mindfulness ga je leren zien en accepteren wat er is. Met vriendelijkheid voor jezelf kun je je gemoed verzachten en voorkom je psychische ziekten die je jezelf aandoet. Met gedeelde menselijkheid ga je geluk toevoegen aan je leven.

Boeken:

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *